Tillställning

CAFÉ NORDEN MED TRUBADUREN LEIF C THURESSON DEN 31 OKTOBER 2018

Trubaduren Leif C Thuresson underhåller under rubriken:
”Visor om möten i livet”.

Besök våra populära Café Nordenkvällar.

Varannan onsdag kl. 18.00 är tiden för
Café Norden på Seniorernas Hus, Regeringsgatan 7, om ej annan plats anges.

Anmälan tel. 0454-394 90 eller e-post.
Max 75 personer. Priset för kvällens
program, lokalhyra och fika är 60 kronor.