Tillställning

CAFÉ NORDEN MED PRÄSTEN HARALD GUSTAFSSON ONSDAG DEN 14 NOVEMBER 2018

Prästen från Växjö Harald Gustafsson underhåller med sång och musik samt berättar om sitt yrkesliv.

Anmälan tel.0454-394 90 ellerepost. karlshamn.norden@telia.com.

Priset för kvällens program, lokalhyra och fika är 60 kronor.
Max 75 personer.

VÄLKOMNA!

Besök våra populära Cafè Norden kvällar

Varannan onsdag kl. 18.00 är tiden för Café Norden på Seniorenas Hus,Regeringsgatan 7, Karlshamn om ej annan plats anges.

OBS! Om du är anmäld till någon aktivitet och får förhinder ber vi dig snarast lämna återbud för att ge plats till någon annan.