Tillställning

CAFÉ NORDEN I MÖRRUMS KYRKA ONSDAG DEN 17 OKTOBER 2018.

Kyrkoherde Fredrik Sigurdsson berättar om kyrkan och dess intressanta historia.
Organisten Marco Bonacci berättar om och spelar på den nya orgeln.
Därefter kaffe i Församlingshemmet.

OBS! Ingen av Norden organiserad samåkning. Samling klockan 18.00 vid kyrkporten i Mörrum.

Besök våra populära Café Nordenkvällar.

Varannan onsdag kl. 18.00 är tiden för Café Norden.

Anmälan tel. 0454-394 90 eller e-post.
Max 75 personer. Priset för kvällens
program, lokalhyra och fika är 60 kronor.