Karlshamn och Sölvesborg

Om föreningen

Föreningen Norden i Karlshamn bildades 1946, samma år som föreningen i Sölvesborg. 1998 beslöts att föreningarna skulle gå samman med namnet Föreningen Norden Karlshamn/Sölvesborg.

Inom Föreningen Norden är Karlshamn/Sölvesborg  den största lokalavdelningen med  över 750 medlemmar.

Föreningen Norden Karlshamn/Sölvesborg har ett eget kansli i Karlshamn. Kansliet är bemannat tre dagar i veckan större delen av  året.

Att från början ha varit helt Nordeninriktad har verksamheten under årens lopp förändrats mot nya former. Därav det stora utbudet av aktiviteter som nu erbjuds medlemmarna.

Av det program som bedrivs lokalt kan nämnas cafékvällar med varierade inslag, oftast fulltecknade, medlemsaftnar, musik från orgelläktaren i Carl Gustafs kyrka, lotteristånd under Östersjöfestivalen m.m.

Under 2019 genomfördes 8 resor med varierade mål, från närområdet till Åland. Dessutom 4 Musik och teaterresor. Ambitionen är inte mindre i år.

En aktivitet, som i år genomförs för 34:e gången, är Kväll på Museigården med Karlshamns Musikkår och ett intressant kåseri. Detta är inledningen på Östersjöfestivalen i Karlshamn. Avdelningen arrangerar Nordiska Litteraturveckan i samarbete med Biblioteket.

När det gäller friskvård kan nämnas söndagsvandringarna med i genomsnitt 21 deltagare (2019). Utöver dessa genomförs blomstervandringar på våren. Allt i friskvårdens anda.

Ett antal studiecirklar finns och efter behov kan nya startas.

Avdelningen deltager som vanligt i Nationaldagsfirande i Rosengården, Karlshamn.

Fyra Aktuelltblad utkommer årligen där programmet mer utförligt presenteras.

Det finns aktiviteter som passar alla medlemmar och styrelsen är lyhörd för nya förslag som kan genomföras. Här kan du läsa mer om medlemskap.