Tillställning

CAFÉ NORDEN DEN 19 FEBRUARI, LIVET PÅ 50-TALETS DANSBANOR MED MUSIK FRÅN DÅ TILL NUTID

Mildred Persson Nybro berättar och spelar skivor

Anmälan till kansliet tel. 076-003 94 90 eller
e-post [email protected]

Priset för kvällens program, lokalhyra och fika är 60 kronor.

Max 75 personer.

VÄLKOMNA