Tillställning

TEATERRESA TILL KALMAR DEN 11 JULI

OBS! Resan är inställd                                                                         .

Pappor på prov, en sommarfars med Thomas Petersson, Ola Forssmed, Sussie Eriksson m fl

Detaljerad information i nästa blad samt på hemsidan.

OBS!  Intressenmälan kan göras redan nu till kansliet tel. 076-003 94 90 eller
e-post [email protected]